ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ  image
H Prima Dictio είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003 έχοντας σαν αρχικό της στόχο την παροχή Τηλεγραμματειακής και Γραμματειακής Υποστήριξης. Τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας είναι άτομα με πολυετή εμπειρία στον ειδικό αυτό χώρο, τα οποία μετά από μελέτη των αναγκών του συγκεκριμένου τομέα δημιουργήσαν ένα πρωτοποριακό τρόπο εξυπηρετήσης ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες των πελατών, χωρίς να γίνεται η επικοινωνία απρόσωπη και κρύα, αλλά έτσι ώστε μέσα από τον επαγγελματικό να υπάρχει και η ανθρώπινη επικοινωνία.